AVDELING HAMAR
Halsetsvea 40, 2323 Ingeberg

Espen Sandli

ansvarlig prosjektleder

TLF: +47 91 51 29 93
E-POST: espen.sandli@renta.no

Truls Knappe

operativ prosjektleder

TLF: +47 90 24 27 09
E-POST: truls.knappe@renta.no

Krzystof Izykowski

operativ prosjektleder

TLF: +47 47 61 27 02
E-POST: krzystof.izykowski@renta.no

Gunner Milli

lagersjef

TLF: +47 91 83 38 67
E-POST: gunner.milli@renta.no