Ecosør

Ecosør på Hellandskollen, det blir oppført boliger i Stafsberg vegen 76


Skjermbilde 2018 06 25 Kl 14 41 40

Byggpartner Utvikling AS er byggherre for Ecosør på Hellandskollen. Boligene som er planlagt oppført på adressen Stafsberg vegen 76, er prosjektert med totalt 37 leiligheter og rekkehus. 

Disse er fordelt på to boligblokker, A og B, rekkehus, C, D og E samt et næringsareal i plan 1 med underliggende parkeringskjeller for leilighetene. Kommune med et tomteareal på ca. 5,5 mål.

Felles kjeller inneholder blant annet trappehus, heis, boder, teknisk rom for varmefordeling, sprinklersentral og ventilasjon, avfallsrom, sykkelparkering, adkomst for brannvesen og p-plasser m.m.

Trykk her for å se mer av prosjektet