Eidsiva Energi

Fjernvarmesentralen til Eidsiva på Ingeberg. Ramme avtale på levering av stillas.


Skjermbilde 2018 06 25 Kl 14 35 51

MB Stillas har en rammeavtale på levering av stillas til det årlige vedlikeholdet av forbrenningsovnen på fjernvarmesentralen til Eidsiva. Stillasene ble brukt inne i forbrenningsovnene og på andre plasser der det var vanskelig og komme til uten stillas.


 En video fra vedlikeholdet på Eidsiva Fjernvarmeanlegg