STILLASBRUKERKURS

§17-5
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.OPPLÆRINGEN SKAL OMFATTE:
● Lover og regelverk
● HMS, faremomenter og risikovurderinger
● Konstruksjon og belastninger
● Forankring og veggfester
● Vindbelastning
● Rullestillas
● Kontroll av stillas

Type: Teori
Varighet teori: 2/3 timer
Pris pr person: 1490-
Materiell kostnad: 150,-
(Kursbok, registrering og kurskort)