STILLASBYGGERKURS
5 METER

§17-2
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter.


OPPLÆRINGEN SKAL OMFATTE:
 Lover og Regelverk
 HMS, faremomenter og risikovurderinger
 S.J.A og monteringsveiledninger
● Planlegging, prosjektering og tegning
● Underlag, fundamentering og bærende konstruksjon
● Spire og bjelkebelastninger, belastningsklasser
● Forankring og veggfester
● Vindbelastning og tildekket stillas
● Rullestillas
● Kontroll av stillas

Type: Teori / Praktisk
Varighet teori: 7,5 timer
Varighet praktisk: 7,5 timer
Pris pr person: 2500,-
Materiell kostnad: 490,-
(Fagbok, kladdebok, monteringsveiledninger, registrering og kurskort)

Har personen / bedriften erfaring tidligere, kan dette avskrives med dokumentasjon på bestått gjennomført av en person som har samme kurs, eller bedre.

Ved bestilling over 10 stk, så kan pris reduseres. Fastpris kan avtales.