FAGOPPLÆRING

Det er to måter å melde seg opp til eksamen og fagprøve på. Som privatist og lærling. Privatisten har minimum 5 år praktisk relevans i faget og lærlingen går et lærlingløp på 2 år i bedrift.

Som privatist må du igjennom eneksamen på skolen. Denne utføres to ganger i året, sommereksamen og vintereksamen. Har du fullført eksamen som privatist, eller du har fullført dette på byggfag, kan du meldes opp til den siste og avsluttende prøven, fagprøven. Fagprøven har en praktisk og teoretisk del som kan gjøres på en prøvestasjon/stillaslager eller ute på et prosjekt.

Stillasskolen tilbyr fagopplæring mot eksamen og fagprøve. Dette har vi gode erfaringer med, og kandidater som har kommet vellykket ut av det.
Har du spørsmål rundt opplæring, eventuelt hva du mangler avfag for å kunne utføre en fagprøve? Vi har gode forbindelser med innlandet fylkeskommune, og kan bistå deg med akkurat dette.

OPPLÆRINGEN SKAL OMFATTE:
● Beregning av forankringer og veggfester
● Beregning av lastekrav og belastningsklasser
● Beregning av vindbelastning etter NS-EN 12 810-1
● Beregning av bjelkebelastning med tegning
● Beregning av underlag og fundamentering
● Beregning av rør og koplinger
● Beregning av fagverksdragere
● Beregning av frittstående stillaser og rullestillas

● Lover og regelverk
● Planlegging, prosjektering og tegning
● Kontroll av stillas med rapportskrivning
● Oppsett av materialliste
● Oppsett av fremdriftsplan
● Arbeidsprosess
● Overlevingsskjema
● HMS-plan (før, under og etter arbeidet)
● HMS-prosess og SJA
● Egenvurdering

Type: Teori
Varighet: Etter avtale
Pris pr person: Etter avtale
Materiell kostnad: Etter avtale

Ved bestilling over 10 stk, så kan pris reduseres. Fastpris kan avtales.