FALLSIKRINGSKURS

§10-4
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidtaker, får nødvendig opplæring på det spesifikke arebeidsutsyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsustyrets art og sikre at arbeidstakeren ikke kan bruke arbeidutsyret på en forsvalig måte. Det skal dokumenteres hvilket arbeidsutsyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått.

TEORETISK OPPLÆRING SKAL OMFATTE:
● Gjennomgang av fallsikring og statistikk
● Gjennomgang av tillate festepunter
● Gjennomgang av faremomenter, hva gjør vi, og hvordan skal vi reagere
● Opplysning rundt hva som skjer med kroppen når du henger
● Gjennomgang av førstehjelp (Instruktør fra Røde kors)

PRAKTISK OPPLÆRING SKAL OMFATTE:
● Henge i selen
Evakueringstrening fra stillaset
● Evakueringstrening på uforserbare situasjoner som fall, truffet av gjenstander, hjerteinfarkt og stikkskader for å nevne noen

Instruktør fra Røde kors bidrar med rettelser og gjennomganger på hva som er riktig, hva vi må gjøre annerledes og bedre.

Type: Teori / Praktisk
Varighet: 5 timer
Pris pr person: 990,-