OM RENTA STILLAS

Tidligere MB Stillas ble etablert i 2015 og har hatt stor vekst og utvikling, som i 2023 ble kjøpt opp av Renta Gruppen. Renta Stillas er en totalentrepenør og har montering, frakt og leie i et og samme firma. Dette er en kjempe fordel vi drar nytte av på logistikk og effektivitet. Kundeopplevelsen blir mye bedre med å få alt i en regning.

Vi har i dag avdelinger på Hamar, Skedsmo og Lillehammer og har i dag 100 ansatte.

Vi er fremtidsrettet, og vi driver moderne. Vi utvikler og moderniserer alt fra stillasbygging, logistikk, transport og prosjektering.

Vi er en bedrift som har stort fokus på de ansatte. Vi tilbyr fagopplæring og personlig utvikling. Vi har felles sammenkomster og har fokus på Teambuilding i form av sommerfester, båtturer, hytteturer og andre felles ekspedisjoner.

Renta Stillas er en lærling godkjent bedrift som har stor suksess med lærlinger og privatister. Vi er en banebryter på område og har satt høy standard for lærlinger.

Renta Stillas har også en egen BIM-teknikker. Dette gir oss et fremskritt med prosjektering og prising. Vi klarer å kunne gi gode tegninger for å effektiserte monteringen, vi klarer å gi kundene de mest eksakte tilbudene, beregninger, se uforutsette utfordringer tidlig i prosjektet som vi kan løse før utfordringen har blitt et problem.

Vi opererer også med operative prosjektledere. Dette er montørens nærmeste leder, og vil bistå montørene med å tilrettelegge best for prosjektet. 

Renta Stillas er en bedrift som tar sikkerheten på alvor. Vi har egene kontrollører som jobber 100% med kontroll av stillaser. Som kunde/bestiller er du brukeransvarlig for stillaset, og har et stort ansvar med å kontrollere, rapportere og se til at stillaset er til enhver tid forskriftsmessig stand. Denne oppgaven kan være kontrollører ta på seg, slik at kundene slipper dette ansvaret og ikke minst bruke tid på dette. Vi tar også interne stikkprøver på stillaser vi leverer. Her klarer vi å fange opp feil/mangler som må utbedres. Dette gjør oss skjerpet og gode.

HMS-Møter for hver avdeling holdes en gang i måneden. Da samler samtlige seg for så å gå igjennom prosjekter, avvik, pakking og retur, hva vi kan gjøre bedre og hva vi gjør bra.

Vi ønsker fortsatt å bli bedre og best. Vårt mål er å bli Norges største og beste innen stillas!