Kurs

Her finner du informasjon om våre stillaskurs.


Tidligere var det kun krav om dokumentert opplæring for å montere stillas med høyde på 5 meter eller mer. Dette skjerpes nå ved at det innføres krav til dokumentert opplæring av montører av alle stillas med 2 meter plattformhøyde eller mer. I tillegg deles kravene til opplæring i tre klasser. Kravene til de to laveste klassene er betydelig mindre omfattende enn til den høyeste klassen. Inkludert i prisen er kursbevis, kursmateriell og kaffe. Mat er inkludert på dagskurs.

Vi har også mulighet til å holde kurs på engelsk og litauisk. For mer informasjon om dette ta kontakt med Kjell Rune Pettersson på kjellrune@mylift.no  eller ring 916 20 815.
Ved mindre enn 7 påmeldte per kurs kan kursleder avlyse kurset, og flytte påmeldte deltagere til neste kursdato. Kurssted Hamar (med mindre annet er opplyst) er Mylift, Elvesletta 39 (Trehjørningen), Ingeberg. Kurssted Gjøvik er Mylift Gjøvik, Sivesindvegen 1, Hunndalen.  Bindene påmelding for kurs Hamar sendes til kurs@mylift.no og kurs Gjøvik sendes til arne@myliftgjovik.no.

MB Stillas driver Stillas skolen, og tilbyr all kursing innen stillasbyggerfaget.

Kursleder har fagbrev i stillasbyggerfaget, og 10 års erfaring med små og store byggeprosjekter, industrimontering, hengestillaser og kirker. Kursleder har også fagbrevkurs via MESA, og oppdateringskurs etter ny forskrift 2016 for instruktører i regi av SEF.

Vi kan tilby:

  • Praktisk øvelse på arbeidsplass hos kunde.
  • Vi har også mulighet til å holde stillasbyggerkurs 9 meter (15t.) over en lengre dag.
  • Vi kan holde kursene på engelsk.
  • Til de som har montert mye stillas og utført den praktiske delen av kurset internt, trenger jeg en dokumentert bekreftelse av en person som har samme kurs, eller bedre. Denne bekreftelsen må oppgi minimums krav til kurstypen, obligatorisk 3 forskjellige typer stillas. 

Her kan vi tilby og at jeg blir med og utfører montering hos kunde, om de har en arbeidsplass de skal montere stillas.

Brukerkurs stillas §17-5
Kurs for de som bruker stillas som arbeidsplattform.
Omfang: 2 timer teori, kl. 14.00-16.00. Pris: kr 1.490,- eks. mva.

Stillaskurs, montering opp til 5 meter §17-2 (teori)
Kurs for montering, demontering, endring, kontroll og bruk av stillas opp til 5 meter.
Omfang: 1 dag, totalt 7,5 timer, kl. 08.00-16.00 Pris: kr 2.500,- eks. mva.

Stillaskurs, montering opp til 5 meter §17-2 (praktisk)
Kurs for montering, demontering, endring, kontroll og bruk av stillas opp til 5 meter.
Omfang: 1 dag, totalt 7,5 timer, kl. 08.00-16.00. Pris: kr 2.500,- eks. mva. 

Stillaskurs, montering opp til 9 meter §17-3 (teori)
Kurs for montering, demontering, endring, kontroll og bruk av stillas opp til 9 meter.
Omfang: 2 dager, totalt 15 timer, kl. 08.00-16.00.  Pris: kr 4.500,- eks. mva.

Stillaskurs, montering opp til 9 meter §17-3 (praktisk)
Kurs for montering, demontering, endring, kontroll og bruk av stillas opp til 9 meter.  
Omfang: 2 dager, totalt 15 timer, kl. 08.00-16.00. Pris: kr 4.500,- eks. mva.

Stillasbyggerkurs alle høyder §17-4 (teori)
Kurs for montering, demontering, endring, kontroll og bruk av stillas i alle høyder. Kurset omfatter også stillaser som ikke settes opp i standardoppstilling. Omfang: 5 dager, totalt 36 timer, kl. 08.00-16.00. Pris: kr 7.500,- eks. mva.

Stillasbyggerkurs alle høyder §17-4 (praktisk)
Kurs for montering, demontering, endring, kontroll og bruk av stillas i alle høyder. Kurset omfatter også stillaser som ikke settes opp i standardoppstilling. Omfang: 10 dager, totalt 72 timer, kl. 08.00-16.00. Pris: kr 7.500,- eks. mva.

Illustrasjonsbilde Stillas
Illustrasjonsbilde Stillas 2
Illustrasjonsbilde Stillas 3
Illustrasjonsbilde Stillas 4