Kontrollkurs

Gjennomgang av konstruksjon og vedlikehold, lover og regelverk, kontroll av stillas


Kontrollkurs er populært for byggledere og HMS-ledere som ønsker innblikk og kunnskap i hvordan man skal kontrollere et stillas. Gjennomgang av konstruksjon og vedlikehold, lover og regelverk, kontroll av stillas. Det vil bli gitt ut kontrollskjema til deltagere.