VÅRE REFERANSE PROSJEKTER

EIDSIVA REVISJON

Hvert år stopper Eidsiva Bioenergi forbrenningsanlegget for årlig revisjon. I den forbindelse så er MB Stillas i prosjektet en uke før de andre aktørene for å starte forbedrende arbeid.

SØRUM KIRKE

Kirker gir oss utfordringer med at stillasene generelt ikke kan forankres og er frittstående. De kles inn med plast, og krever beregninger og dokumentasjoner på at dette er OK.

TINE, KALBAKKEN

Dette prosjektet har gitt oss utfordringer ut av en annen verden. Hele produksjonen på Tine skal pågå normalt, samtidig som det arbeids med fornyelser og utbedringer.

E6, ARNKVÆRN - MOELV

Et prosjekt som dette krever montører som har god erfaring og kompetanse med stillas, men også god logistikk og selvstentidghet. Arbeidet her var veldig varierende.

RENA LEIR

Rehabilitering av tak og fasder. Da det var krav til inndekking av taket under utvending rehabiliteringsfase, monterte MB Stillas et rullbart tak over tak løsning med 36meter fritt spenn.